FysioDanmark Randers har personale med god erfaring inden for hjemmebehandling, og vi kan derfor også på dette område tilbyde behandling med fokus på kvalitet og nærvær. Behandlingerne sker i patienternes eget hjem, i beskyttede boliger, på plejehjem og i lokalcentre.

Hvis patientens læge skønner, at patienten ikke kan klare transporten til klinikken, eller at transporten har uhensigtsmæssig indflydelse på behandlingen, kan lægen ordinere hjemmebehandling.

Dette gælder også, hvis lægen skønner, at patienten får mere ud af træningen, når den foregår i patientens egne omgivelser. F.eks. vil patienten ofte få mere ud af at træne dagligdags funktioner, hvis det sker i eget hjem.

De fleste gængse behandlingsformer kan også tilbydes som hjemmebehandling.

Priserne er de samme som for klinikbehandling, dog skal der også betales et afstandstillæg, som afhænger af afstanden til klinikken.

Et eksempel: Er afstanden mindre end 4 km, er egenbetalingen på 55,79 kr. (april 2015).

Se alle takster her (side 3 og 4 i linket)

Er du vederlagsfri patient, så dækkes både hjemmebehandling og afstandstillæg af sygesikringen.