Chokbølge mod kroniske lidelser

Chokbølgebehandling

Takket være ny teknologi kan flere kroniske lidelser nu afhjælpes ved hjælp af kraftige trykbølger. Metoden kaldes generelt chokbølge terapi og har været en succesfuld behandlings-metode i FysioDanmark Randers siden 2007.

En kronisk tilstand skyldes ofte dårligt ophelet væv efter en skade og/eller længerevarende uhensigtsmæssig belastning og slitage af sener og muskler. Ved anvendelse af chokbølge terapi påvirkes sener og væv så kraftigt, at stadiet på den kroniske skade bringes tilbage til den akutte fase, hvorefter en normal opheling kan påbegynde.

 

Chokbølge terapi anbefales til følgende:

  • Tennisalbue, golfalbue, musearm
  • Forkalkninger i skulderled – frossen skulder
  • Hælspore
  • Achillessene betændelse
  • Løber-/springerknæ
  • Andre kroniske vævs- og senelidelser

Der er således tale om en række indikationer, hvor det tidligere var normen at søge til kirurgiske indgreb, blokadebehandlinger og/eller behandling med binyrebarkhormon.

 

Effekt af chokbølgebehandling

I dag anvendes chokbølge terapi mange steder på landsplan, og overalt opnåes der meget flotte resultater – faktisk bliver op til 85 % af de patienter, der behandles med chokbølge, helt eller delvist symptomfri.

Der kan opstå hudirritation og/eller ødem (blodsamling) i forbindelse med behandlingen, men disse mulige bivirkninger foretager sig efter få dage.

Behandlingen er forbundet med et niveau af smerte, men ingen af vore patienter har dog valgt af afstå fra denne behandlingsform. Og med behandlingstiden in mente er det jo hurtigt overstået.

Hver chokbølge behandling koster kr. 400,- og er ikke tilskudsberettiget. Derfor kræves ingen lægehenvisning.  

En behandling tager typisk 5-8 minutter, og et normalt behandlingsforløb vil oftest bestå af 2-5 behandlinger med en uges interval mellem hver behandling.