behandling_indersideI

FysioDanmark Randers tilbyder udvidet lænderyg-undersøgelse.

På klinikken har vi 2 fysioterapeuter, der har gennemgået Region Midtjyllands specialuddannelse indenfor undersøgelse og behandling af komplicerede lænderyg-problematikker.

Ved at henvise til den udvidede lænderyg-undersøgelse har den praktiserende læge en mulighed for at få en yderligere vurdering i forhold til egen udredning og i forhold til stillingtagen til det videre forløb.

Når patienten henvises af den praktiserende læge yder sygesikringen ekstra tilskud, så patientens egen udgift svarer til prisen for en normal førstegangs konsultation og for op til to normale opfølgende undersøgelser/konsultationer.

Den grundige undersøgelse afsluttes med en tilbagerapportering til egen læge, hvor fundene fra undersøgelsen opstilles , og hvor årsager, problemstillinger og behandlingsmuligheder beskrives - hvis dette er muligt!