I FysioDanmark Randers er vi kendt for et hyggeligt miljø og en høj faglig standard i behandlingen af vores patienter.

Vores mål er at give den bedste behandling og træning hver gang.

Er du af lægen henvist til vederlagsfri fysioterapi vil du blive tilknyttet en fysioterapeut med speciel interesse og kompetencer inden for det neurologiske eller rheumatologiske område.

Vi tilbyder behandling og træning - både her på klinikken og i din bolig.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og har opprioriteret den fysiske aktivitet og træning.

Vi har således oprettet diagnose specifikke hold, så du kan træne med folk med samme diagnose eller hold, hvor du træner med andre på samme funktions-niveau. (læs om holdene i oversigten til højre)

I behandlingen og træningen vil vi for de fleste patienters vedkommende foretage løbende fysiske tests, der vil danne grundlag for en fælles målsætning.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktions-nedsættelse som følge af progressiv sygdom, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste (se listen her)

Det er din egen læge, der vurderer, om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, samt om behandlingen skal foregå i klinikken eller i dit hjem.

 

Vi har gode adgangsforhold og gratis P-pladser 30 m. fra døren (inkl. 2 handicap parkering).

Vi har elevatorer til klinik og træningscenter

FysioDanmark Randers er tilmeldt mærkeordningen God Adgang

Læs mere om God Adgang her

Læs mere om mærkeordningen for FysioDanmark Randers her