Onsdag kl. 12.15 - 13.15 i Træningscenter

v. fys. Søren Josefsen

Holder er fortrinsvist for apoplexi patienter med gangfunktion.

Der trænes efter individuelle træningsprogrammer i maskiner og gulv, briks eller i gangbarren.

Fokus er styrke, kondition og bedre funktionsniveauet.

Ca. 2 x årligt laver vi funktionelle test for at sikre, at træningen rammer niveauet for den enkelte og for sammen at kunne lave nye målsætninger.