I FysioDanmark Randers er vi kendt for et hyggeligt miljø og en høj faglig standard i behandling og træning af vores patienter. Vores mål er at give den bedste behandling og træning hver gang.

Er du af lægen henvist til vederlagsfri fysioterapi vil du blive tilknyttet en fysioterapeut med speciel interesse og kompetencer inden for det neurologiske eller rheumatologiske område.

Vi tilbyder behandling og træning - både her på klinikken og i din bolig.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og har opprioriteret den fysiske aktivitet og træning.

Vi har således oprettet diagnose specifikke hold, så du kan træne med folk med samme diagnose eller hold, hvor du træner med andre på samme funktions-niveau. (læs om holdene i oversigten til højre)

I behandlingen og træningen vil vi for de fleste patienters vedkommende foretage løbende fysiske tests, der vil danne grundlag for en fælles målsætning.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til personer med et svært fysisk handicap eller funktions-nedsættelse som følge af progressiv sygdom, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste (se listen her)