Onsdage kl. 16.00 - 17.00

v. fys. Ingvild Rønhovde

Ungdomsholdet har til formål at træne unge mennesker der evt. oplever gener i bevægeapparatet fx i forbindelse med cerebral parese, scoliose og børnegigt.

Ungdomsholdet henvender sig til unge mennesker i alderen 11-17 år. Der tages hensyn til den enkelte deltagers problematikker og træningen tilrettelægges i relation til dette. Det forventes, at deltageren er selvhjulpne og kan komme op/ned fra gulvet uden hjælp.

Træningen er meget varieret og kan foregår både i træningscenter og i holdsal, men omfatter som oftest opvarmning, styrke og stabilitetstræning, konditionstræning, balance og udspænding.

Øvelserne er både stående, liggende, gående, med vægte, elastik eller kropsvægt.

Deltagerne skal være set af en fysioterapeut inden deltagelse og gerne den fysioterapeut der varetager holdet.