Priser træningscenter | FysioDanmark Randers

Priser for træning, hold, tests og massage

Fri træning inkl. Fitness hold   |   PBS-betaling Pris pr. måned
Vi har ingen ud- eller indmeldelsesgebyrer. Gratis
Medlemskab kr. 325,00
Medlemskab efter 1 års medlemskab kr. 250,00
I forbindelse med behandlings- eller træningsforløb – max. 12 måneder kr. 200,00
Studerende kr. 250,00
Medlem af patientforening kr. 250,00
Træn 2 personer fra samme husstand kr. 425,00

Fri træning inkl. Fitness hold
   |   Kontant betaling

Pris 
Vi har ingen ud- eller indmeldelsesgebyrer. Gratis
Medlemskab   |   Pris pr. måned kr. 395,00
Medlemskab   |   Pris for 12 måneder kr. 3.300,00
Træn 2 personer fra samme husstand   |   Pris pr. måned kr. 495,00

Træningsprogramlægning

Pris 
Ved oprettelse af medlemskab   |    Første programlægning hos fysioterapeut + 3 mdr. opfølgning Gratis
Efterfølgende programlægning hos fysioterapeut kr. 400,00
Efterfølgende opfølgninger på program hos fysioterapeut kr. 200,00
Programlægning + opfølgninger på program hos fysioterapeut studerende Inkl. i medlemskab

Holdtræning

Pris 
Fitness hold pr. gang   |   Gratis for medlemmer af træningscentret kr. 75,00
Klippekort til Fitness hold   |   10 gange kr. 650,00
Se priser for Bassinhold & Fysiohold

Testcenter

Pris 
BMI vejning kr. 50,00
Konditest kr. 50,00
Sundhedstjek kr. 750,00

Personlig træning

Pris 
Personlig træning   |   Træningsprogramlægning 60 min. kr. 325,00
Personlig træning   |   Opfølgning på træningsprogram 45 min. kr. 250,00

Individuelle træningsforløb

Pris 
Personlig træning   |  Individuel forløb på 4 uger kr. 950,00
Personlig træning   |  Individuel forløb på 8 uger kr. 1.800,00
Personlig træning   |   Individuel forløb på 12 uger kr. 2.500,00
Personlig træning & kostvejledning – Basis   |   Individuel forløb på 12 uger kr. 2.100,00
Personlig træning & kostvejledning – Bonus   |   Individuel forløb på 12 uger kr. 2.800,00

Træningsforløb i gruppe

Pris 
Personlig træning   |    Holdforløb på 12 uger   |   Pris pr. deltager kr. 2.100,00
Personlig træning & kostvejledning   |   Holdforløb på 12 uger   |   Pris pr. deltager kr. 2.500,00

Massage

Pris 
25 min. kr. 150,00
45 min. kr. 250,00
Gavekort på 25 min. kr. 150,00
Gavekort på 45 min. kr. 250,00
Lymfedrænage massage 20 min. kr. 272,88

Chipnøgle til træningscentret

Pris 
Giver mulighed for at træne uden for klinikkens åbningstid fx. aftener, weekend og helligedage
Forudsætter tre måneders medlemskab   |   Pris er inkl. depositum på kr. 150
kr. 250,00

 

Medlemskab hos FysioDanmark Randers

 

Vi hjælper dig trygt i gang med din træning

Når du melder dig ind i vores træningscenter sikre vi os at du kommer godt i gang. Den første gang du kommer for at træne giver vi din en rundvisning i centret og en grundig gennemgang af træningsmaskinerne og udstyret. Derudover lægger vi sammen med dig et træningsprogram ud fra dine ønsker og behov.

Læs mere om at blive nyt medlem hos os

 

Sæt dit medlemskab på pause ved sygdom eller ferie

Mulighed for at sætte medlemsskab i bero ved ferie eller sygdom udover 1 uge – spørg i receptionen.

 

Priser for træning

Vi har flere forskellige medlemskaber for at tilgodese så mange af vores medlemmer som muligt. Du kan vælge at betale kontant eller via PBS. Da kontantbetaling er mere administrativ dyrt afspejles dette i prisen.

 

Opsigelse af medlemskab

Medlemsskabet skal opsiges skrifligt på mail admin@fysiodanmark-randers.dk.

BS-medlemsskaber skal opsiges senest d. 15. i forudgående måned.